:
Käyntiosoite Palstatie 9
91100 II
Internet http://www.yrittajat.fi/ii
Sähköposti
Y-tunnus 2132350-3
Suomen Yrittäjien jäsen


Toimiala

Elinkeinoelämän järjestö

Kuvaus

Iin Yrittäjät ry on elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo Iin yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla. Paikallisyhdistyksen keskeisimpiä tehtäviä on edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon, tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä, yhdistää yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi ja hoitaa keskusliiton ja aluejärjestön paikallisyhdistykselle antamat tehtävät.

Lisätietoa Iin Yrittäjät ry perustettiin 17.2.1966.
Perustamisvuonna oli Iin Yrittäjillä paljon hyviä ideoita, joilla paikkakuntaa ja yrittäjyyttä saataisiin esille:
10.5 1966 Iin Yrittäjät ry:n yleisessä kokouksessa päätettiin mm. että tulevan kesän matkailua varten valmistettaisiin valokuvia eri paikoista Iin Valokuvaamolta, joihin tulisi esille Iin Yrittäjät ry. Samoin otettiin esille kysymys paikallisen oman esittelylehtisen painattaminen matkailua varten ja Iin viirin painatus.
Kokouksessa 27.9.1966 käsiteltiin mm. Iin kunnan ja Iin Yrittäjäin välisistä suhteista. Tämä asia lienee puhuttanut enemmänkin koska samassa kokouksessa Oulun aluejärjestön toiminnanjohtaja Martti Riipinen selosti yleensä kuntien ja kaupunkien hankintoja ja totesi niissä puutteellisuuksia.
Perustamisvuoden pöytäkirjoista näkyy, että yrittäjiä askarruttaneet asiat ovat tänä päivänäkin edelleen paljolti samanlaisia.

Lue historiikki täältä
http://www.yrittajat.fi/File/d4952c3e-12e3-445c-bcb4-7e99a566dd87/historiikki.pdf

Yhteystiedot

Järjestösihteeri
Tanja Kurola

0400 461 880

Hallitus 2012

Puheenjohtaja
Väinö Klasila

Varapuheenjohtaja
Eero Tuomela

0400 588 735

Rahastonhoitaja
Heikki Helekoski

040 771 1898

Lea Aalto

045 650 7256

Risto Väyrynen

044 058 4694

Jukka Jäppinen

040 777 8365

Riitta Paakkola

040 530 8624

Jouni Tanninen

0400 895 210

Anna Turtinen

040 564 6063


Jäsenyydet

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ry

Isokatu 4

90100

OULU


Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus